סוד האותיות הקדושות – זוהר נח – 59 – אות קע"ח – הרב גוטליב