עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 45 – אות ע"ו – הרב גוטליב