חיוב ענין עליות וירידות בעבודה – עקרון י' – הרב גוטליב