עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 43 – אות ע"ד – הרב גוטליב