מדוע רבים מן הבנים והבנות יוצאים בשאלה? – חובת התלמידים והתלמידות -03 – הרב גוטליב