דיון מעשי בהקמת החברה – בונים חברה מתוקנת – הרב גוטליב