וירפא את מזבח הוי"ה ההרוס – זוהר נח – 53 – אות קנ"ז – הרב גוטליב