הוד והדר לפניו, עוז וחדוה במקומו – ביאורי תפילה 59 – הרב גוטליב