מהו – מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת, בעבודה – מאמרי הלב 17 – תשמ"ט מאמר ז' חלק א – הרב גוטליב