שנה את התודעה שלך לזולת ולא את הזולת – העקרון המרכזי לחיים – הרב גוטליב