מהו למעלה מהדעת בעבודה ? – מאמרי הלב 15 – תשמ"ט מאמר ו' חלק ב – הרב גוטליב