קירבה לאלוקים – שיעור בספר התניא פרק ל'ג – 38 – הרב גוטליב