כי גדול הוי"ה על כל אלהים – ביאורי תפילה 58 – הרב גוטליב