הכנה לשבועות – מדוע התורה ניתנה מתוך החושך? – הרב גוטליב