האדם הוא ההרגשה ולא המחשבה – שיעור מיוחד לשבועות בקרית ים – הרב גוטליב