– עקרון ח' – אמונה 10 – האמונה בגדלות החברים – הרב גוטליב