ארימת ידי בצלותין (הרמתי ידי בתפילה) – זוהר נח – 43 – אות קכ"ה – הרב גוטליב