עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 36 – פרק ג המשך אות נ"ז – הרב גוטליב