ארימת ידי בצלותין (הרמתי ידי בתפילה) – זוהר נח – 42 – אות קכ"ג – הרב גוטליב