עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 35 – פרק ג המשך אות נ"ו – הרב גוטליב