לזרוק עצם לכלב – זוהר נח – 37 – אות ק"ח – הרב גוטליב