עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 33 – פרק ג המשך אות נ"א – הרב גוטליב