זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו – מה בין ישראל לאומות העולם – ביאורי תפילה 55 – הרב גוטליב