"ההוא יהודאי – זוהר נח – 32 – אות צ"ד – הרב גוטליב