אמונה בגדלות ה' הניצחית – עקרון ז' – עקרון האמונה – הרב גוטליב