"צהלי קולך עניה ענתות" – זוהר נח – 30 – אות פ"ה – הרב גוטליב