עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 31 – פרק ג המשך אות מ'ז – הרב גוטליב