עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 28 – פרק ג המשך אות מ'ג – הרב גוטליב