אתה בחרתנו מכל העמים – טיש אחרי תפילה בקבר שמואל הנביא – הרב גוטליב