טוב להודות לה' – טיש אחרי תפילה בקבר שמואל הנביא – הרב גוטליב