עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 23 – פרק ג המשך אות ל"ה – הרב גוטליב