אם באים יצרים חייתיים סימן שמצב הקדושה אצלך חזק – פרק כ'ח – 32 – הרב גוטליב