אהבה מוחלטת – דבר מסוכן – חלק ב' – אגרות קודש 15 – הרב גוטליב