"עשה הוי"ה אשר זמם" – זוהר נח – 14 – אות נ – הרב גוטליב