עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 18 – פרק ג המשך אות ל – הרב גוטליב