אם אדם הראשון לא היה חוטא, לא היו לו תולדות – זוהר נח – 12 – אות ל"ה – הרב גוטליב