עולם האצילות – תע"ס חלק ח' – 14 – המשך אות כ'א – הרב גוטליב