ניסים שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה – ביאורי תפילה 51 – הרב גוטליב