הרב גוטליב – מבוא לתורת הרצונות – 10 – מצרים בנפש האדם