הרב גוטליב – מבוא לתורת הרצונות – 09 – אין מקום ברוחניות