אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 9 – אותיות כז-לב