אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 10 – אותיות לג-לט