אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 6 – אותיות יז-יט