אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 5 – אותיות טו-טז