אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 4 – אותיות יב-יד