אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 3 – אותיות ט-יא