אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 2 – אותיות ב-ח