אור פנימי – הרב דוד שר – הקדמה לספר הזוהר – שיעור 1 – אותיות א-ב