אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר מתן תורה – שיעור 8 – אות טו