אור פנימי – הרב דוד שר – מאמר מתן תורה – שיעור 9 – אות טז